Osobowość przywódcy a przewodzenie

Celem tego seminarium jest zrozumienie zarówno podstaw zarządzania zakotwiczonych w osobie prowadzącego, jak i podstaw zarządzania jako wyrazu świadomie kreowanej kultury przedsiębiorstwa.

Biblijne postacie podejmujące wyzwanie zarządzania i dokonywania zmian są obrazami i metaforami dla działań managerskich w Tu i Teraz.”

Księgi Mojżeszowe trafnie ujmują istotę managementu i pokazują dynamikę relacji między kierującym i kierowanym.

Łatwa zrozumiałość i „odmienność“ powoduje wysoką zapamiętywalność szkolenia, wysoką percepcję omówionych tematów oraz ich refleksję.

Szkolenia interkulturowe

W Europie wiele firm podchodzi do współpracy międzynarodowej zakładając podobieństwo kultur poszczególnych nacji. Przy bliższym spojrzeniu okazuje się jednak, że za pozornym podobieństwem kryje się wiele różnic. Z pewnością są one bardziej subtelne niż te między narodami europejskimi a azjatyckimi, aczkolwiek przez to bardziej zdradzieckie, gdyż pozostają niezauważone.

Ocena pojęć „dobra praca“, „samodzielność“, „odpowiedzialność“ czy „dobra komunikacja“ zależy w dużej mierze od tła kulturowego uczestników współpracy. Różnice te – jeśli nie zostaną w porę rozpoznane – kosztują wiele nerwów i czasu, nie mówiąc o stratach finansowych.
Na moich treningach poznają Państwo różnice kulturowe oraz sposoby, za pomocą których możecie skutecznie rozwiązywać codzienne problemy zawodowe.

Coaching

Proponowana Państwu metoda coachingu oferuje możliwość wglądu i zrozumienia problemów we wzajemnych relacjach, które często ukryte są za tzw. „zarzutami merytorycznymi” kierowanymi do pracownika czy kolegi. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwala na zmianę istniejącego status quo i obranie nowego kierunku rozwiązań i stylów zachowań. Metoda ta nadaje się bardzo dobrze do rozwiązywania problemów zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

Wykształcenie coachingowe

InterNational Leadership & InterCultural Coaching Program u dr. Eva Kinast wg metody von Vermeulen.