• Sukces każdego przedsiębiorstwa zależy między innymi od tego, jak jego kultura przekłada się na jego codzienność.
  • Sukces międzynarodowego przedsiębiorstwa zależy w istotnym stopniu od tego, czy wszystkie uczestniczące w procesie kultury narodowe tak samo rozumieją kulturę organizacji, którą tworzą i czy przekładają ją na codzienną praktykę.
  • „Każdy problem jest problemem relacji” dr Boudewijn Vermeulen.

Osobowość przywódcy a przewodzenie

"Dzieciom opowiada się historie, by zasnęły, dorosłym, by się obudzili". Historia Mojżesza to źródło inspiracji dla współczesnego przywódcy.

Szkolenia interkulturowe

Znajomość różnic kulturowych nabiera coraz większego znaczenia. Tym samym kompetencja interkulturowa staje się dziś jedną z kluczowych umiejętności.

Coaching

Relacje interpersonalne, ich jakość i wpływ na pracę zespołową są często bagatelizowane. Jednak jeśli nie funkcjonują one prawidłowo, to utrudniają każdy – również międzynarodowy – projekt.

Istotne informacje - bezpośrednio z praktyki

Barbara Dudkowski, trener i coach w zakresie kompetencji interkulturowej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji między Europą Środkowo-Wschodnią a Niemcami oraz krajami niemieckojęzycznymi, warsztaty w dziedzinie osobowości i kompetencji przywódczych w oparciu o metodę storytelling. W ramach coachingu towarzyszy menedżerom i pracownikom pracującym na płaszczyźnie międzynarodowej oraz imigrantom mieszkającym w Niemczech.

Systemic supervision & coaching by ISYS; www.isys-bayern.de

isys